Tel.: 76 724 96 54, Tel. kom. 509 023 448

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92, 59-300 Lubin

Prawo rodzinne

 

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w szczególności obejmuje:

 

sprawy o separację i rozwód

sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

sprawy dotyczące podziału majątku małżonków

sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych

sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

pomoc prawna dotycząca przysposobienia

sprawy o ubezwłasnowolnienie

pomoc prawna w sprawach karnych osób nieletnich

Prawo rodzinne